Service og vedlikehold

Systematisk service og vedlikehold er nødvendig for å kunne opprettholde miljøet og bygningsverdiene - enten om vi snakker om private, borettslag, sameier, bedriftslokaler, offentlige bygg eller industrianlegg.

Avtale med Nore VVS vil kunne gi mange fordeler:

  • Servicearbeid fra en seriøs bedrift.
  • Skader og driftsstans minimeres og forebygges.
  • Økt effektivitet, avvik minimeres
  • Lavere driftskostnader
  • Økt driftstid og større markedsverdi på anlegget
  • Riktig dokumentasjon som oppfyller myndighetskrav
  • Tverrfaglig samarbeid og gjennom mange faggrupper