Prosjekter og tekniske entrepriser

Nore VVS er en av Oslos ledende leverandører av tekniske bygginstallasjoner, og vi tilbyr totalløsninger og enkeltleveranser innen VVS og gasstekniske installasjoner. Vi kan altså hjelpe til med tekniske entrepriser når det skal oppføres nye bygninger, og som en rørleggerbedrift fokuserer vi på oppvarming, sanitær og baderomsinstallasjoner.

Prosjekter innen gass

Gass som varmekilde har i den senere tid blitt et mer populært valg både til leilighetskomplekser og for industribygg. Årsaken til at gass er blitt en vanligere kilde for tekniske installasjoner er at prisen på gass er lav, og også at det gir mindre forurensing enn mange andre alternativer. Installasjonskostnadene for gassanlegg er også lavere enn å tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Fordeler med gass til industri:

  • Varmluftsaggregater kan drives med gassfyring
  • Strålevarmeanlegg gjør at oppvarmingskostnadene synker dramatisk
  • Gassfyrte varmtvannsberedere gir god tilgang til store mengder varmtvann
  • Fordamperstasjoner gir minimale utslipp – noe som bidrar til et bedre klima
  • Gasstank installeres utenfor bygningsmassen, noe som gir økt trygghet for de ansatte.

Fordeler med gass til leilighetskomplekser:

  • Alle leiligheter kan få egne gasspeiser
  • Gasskomfyrer på kjøkken gir en helt ny kjøkkenopplevelse
  • Balkonger og terrasser kan få gasstilgang som energikilde til terrassevarmere og gassgriller
  • Varmtvannsberedere med gassfyring gir jevn tilgang til varmtvann
  • Gasstank installeres vekk fra bygningsmasse som gir økt trygghet for beboerne