OSO Hotwater og Nore VVS fikk VB Miljøpris 2015

OSO Hotwater og Nore VVS fikk VB Miljøpris 2015

VB Miljøpris for 2015 gikk til OSO Hotwater AS for sitt miljøarbeid

Brødrene Dahl og Geberit var nominert til prisen, men det var OSO Hotwater som fikk den gjeve prisen på VBs kickoff på Gardermoen 10. april. Rørleggerbedriften Nore VVS AS ble kåret til årets VB Miljøbedrift.

I skarp konkurranse med både Brødene Dahl og Geberit ble OSO Hotwater den av Varme & Bads leverandører og samarbeidspartnere som best kunne vise til miljøfokusert innsats, resultater og nyvinninger for VVS-bransjen. Vinneren av prisen ble presentert på VBs årlige kickoff 10. april hvor ca. 700 VBere, leverandører og samarbeidspartnere var til stede.

– Vi er takknemlige og ydmyke for å motta VB Miljøpris, ikke minst fordi det i stor grad er bransjen selv som har vurdert kandidatene. OSO Hotwater har også vært heldige i den forstand at nær sagt alle alternative oppvarmingsmetoder baserer seg på akkumulering av energi i vann. Vi har lagt forholdene til rette etter beste evne for å ha et produktspekter tilpasset fremtidens miljøvennlige energikilder, sier Sigurd Braathen, daglig leder hos OSO Hotwater.

– Jeg vil også gjerne få takke bransjen for alle de uvurderlige innspillene vi har fått under utviklingen av bl.a. OSO Plus og OSO Ecoline serien. Det har gjort produktene ideelle for norske forhold. Vi vil fremover styrke vår satsning på alternativ oppvarming og være ledende på miljøvennlige løsninger. Det kommer flere store nyheter fra OSO fremover – alle med miljøet, rørleggeren og sluttbrukeren i fokus, fortsetter Sigurd Braathen.

VB Miljøpris ble delt ut for sjette gang til stor jubel fra salen. OSO Hotwater ble utpekt som vinner på bakgrunn av en spørreundersøkelse som er gjort blant både leverandører og VB-bedrifter. Det er andre gang OSO Hotwater er den velfortjente vinneren av VB Miljøpris.

Juryen sier i sin begrunnelse at OSO Hotwater er en foregangsbedrift innen miljø og viser tydelig en helhetlig miljøtankegang gjennom hele livssyklusen til alle produktene de produserer. OSO opprettholder sitt tydelige miljøfokus og utvikler stadig nye løsninger tilpasset fremtidens energikrav. Spesielt nevner juryen deres nyutviklede bereder «OSO Ecoline Sun» og «OSO Plus TVP» kabinettbereder som henter energi til oppvarming av forbruksvann fra en innebygget luft-vann varmepumpe. OSO er en av bransjens foregangsbedrifter med deres innovative utvikling av fremtidens tappevannsløsning for boliger med minimalt energiforbruk og smart soltank for å utnytte solvarme spesielt tilpasset rehabiliteringsmarkedet.

Juryen har bestått av Bjørn Nordby som er miljøleder i Asker kommune, Knut Olav Knudsen som er fagsjef i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Lasse Hartz-Bruun fra Konnerud Rør AS som er styreformann i Varme & Bad og M. Christine Sanner som er prosjekt- og miljøansvarlig i VB Ressurssenter.

– Juryen oppfordrer Varme & Bad til å fortsatt fokusere på en størst mulig oppslutning om VB Miljøpris, fordi det bidra til at bransjens leverandører fokuserer enda sterkere på miljø, sier M. Christine Sanner som er prosjekt- og miljøansvarlig på VB Ressurssenter.

Juryen sier videre at det er en spesielt viktig utfordring for VVS-bransjen fremover å utvikle miljøsmarte løsninger og produkter for å møte fremtidens miljø- og energikrav. Juryen oppfordrer alle Varme & Bads leverandører, samarbeidspartnere og medlemsbedrifter til å synliggjøre miljøsmarte produkter og presentere egen miljøsatsing på en enda bedre måte.

– Jeg vil gi VB en stor takk for å være veiviser ved å utdele miljøprisen og fokusere på hva som er best for kunden og miljøet i det lange løp, og ikke kortsiktige innkjøpsbesparelser. Personlig er jeg også veldig stolt over å kunne videreføre en av de viktigste målene til min far gjennom hele hans 50 år lange karriere: «La Oss Alle Verne Vår Vakre Verden». Tusen takk, oppfordrer Braathen.

Vinneren av VB Miljøpris får disponere en spesialdekorert Toyota Prius hybridbil i ett år fremover. Bilen har besøkt store deler av landet de fem foregående årene hvor Pipelife Norge AS, Oras Armatur AS,
Wilo Norge AS, Roth Nordic AS og OSO Hotwater AS har disponert den. Bilen overrekkes vinneren i mai.

Juryen trekker også frem Nore VVS AS som en medlemsbedrift som utmerker seg. Nore VVS AS tok tidlig et tydelig standpunkt for Miljøfyrtårn i VB. Bedriften var en av de første bedriftene som ble godkjent miljøfyrtårnbedrift i VB-regi og hvor miljøarbeidet er gjennomsyret i hele bedriften. Miljøansvarlig i bedriften er en ambassadør i miljøarbeidet ut mot kjeden og en stor bidragsyter til kjedens utvikling. Bedriften har i tillegg lagt ned store investeringer med oppbyggingen av sitt nye showrom, hvor de synliggjør alternative energieffektive varmeløsninger for forbrukere og profesjonelle aktører. Juryen berømmer Nore VVS AS for deres kritiske og positive engasjement, og viser i all sin kommunikasjon at de tar sitt miljøengasjement på alvor.

– Vi er ikke et øyeblikk i tvil om at vårt fokus på miljø over flere år gir resultater. Vi ser at stadig flere
VB-bedrifter blir miljøfyrtårnsertifisert, og at våre leverandører utvikler stadig bedre og mer miljøvennlige produkter og løsninger. Miljøarbeidet bidrar helt klart også til lokal konkurransekraft, mener prosjekt- og miljøansvarlig M. Christine Sanner hos Varme & Bad.