Kvalitet

Å holde hva vi lover. Er kvalitet for oss. Dette gjelder både for kunder og ansatte.

For å kunne leve opp til en slik kvalitetskultur brukes det betydelige ressurser på å forbedre styringsverktøy, systemer, kompetanseheving og holdninger.

Vi har ved systematisk forbedringsarbeid gjennom mange år forbedret våre arbeidsmetoder og fokus for å redusere avvik i alle våre arbeidsoperasjoner.

Vi har gjennom dette noe av landet beste og mest innovtive styringssystemer for oppfølging av vårt service og prosjektarbeid. Vi jobber kontinuerlig med å forbedere våre systemer og arbeidsmetoder.

Resertifisering i Miljøfyrtårn ordningen

Nore VVS AS ble 29/11.2013 resertifisert i miljøfyrtårn ordningen. Resertifisering er ofte vanskeligere enn å serifisere seg. Det er nå man vurderes for det daglige miljøarbeidet. I alle år hatt fokus på miljø i vårt arbeid. Resertifiseringen viser, vi følger de retningslinjer vi er påkrvd, har systemer og rutiner for vårt miljøarbeid. Det er vi stolte av. Lær mer om miljøfyrtårn ordningen.