Energi og miljø

Kildesortering og gjenvinning

 • Vi er opptatt av kildesortering på følgende steder:
 • På kontoret
 • Innen serviceoppdrag
 • På prosjekter
 • Samhandling med våre samarbeidspartnere.
 • Vi kildesorterer på følgende avfallstyper:
 • Organisk, papir, EE avfall, metaller, treverk, plast.
 • Farlig avfall

Ved å kildesorter riktig og levere mest mulig til gjennvinning er vi med på å forhindre at miljøgifter havner på avveie.

Miljøbedriften Nore VVS

 • Grønn punkt
 • Kildesortering
 • Miljøfyrtårn