Industri

Nore VVS AS har løsninger basert på strålevarme som en viktig del av tilbudet. Strålevarme blir mer og mer populært takket være svært gunstige egenskaper i forhold til for eksempel elektrisk oppvarming. Sammenlignet med elektrisk oppvarming kan strålevarme nemlig føre til en reduksjon av energiforbruket på mellom 30% og 50% i gjennomsnitt. Dessuten er varmeeffekten større. Du oppnår med andre ord en både mer effektiv og kostnadsbesparende oppvarming med strålevarme.

Spesielt store næringsbygg kjemper med utfordringer i forhold til å oppnå jevn fordeling av varmen, og her er det store fordeler med å benytte strålevarme-teknologien. Strålevarme basert på infrarøde og infrasorte stråler har den egenskapen at de overføres nesten tapsfritt i luft og først omsettes til varme i det øyeblikket strålene treffer faste legemer, for eksempel mennesker, møbler, maskiner, gulv osv.

Kontakt Nore VVS AS for mer informasjon om Strålevarme.

Vi installerer varmeanlegg i Oslo og omegn

Vi dekker hele landet med vårt brede knippe av tjenester. Uansett om du ønsker strålevarme installert i en privatbolig eller det dreier seg om installering av et større anlegg i et industribygg, kan vi bistå med solide løsninger.

Med over 25 år i bransjen har vi oppnådd verdifull erfaring på VVS-området. Derfor kan vi tilby løsninger i harmoni med de høyeste standardene. Vi er en aktør med høy yrkesstolthet, og dette avspeiles i både den høye produktkvaliteten og vårt store fokus på å holde fagkunnskapen oppdatert.

Hvert oppdrag krever sin egen tilnærming, og med vår lange fartstid i bransjen kjenner vi til de ulike utfordringene som kan oppstå i forbindelse med VVS. Vi jobber derfor med stor effektivitet og kan holde prisene på et hyggelig nivå.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen strålevarme er det bare å kontakte oss på enten telefon eller mail.