Gass

Nore VVS har siden etablering i 1987 satt fokus på å bygge riktige gassanlegg. I løpet av en 25 årsperiode har Nore VVS opparbeidet seg stor kompetanse innen utvikling, risikoanalysering, prosjektering, utførelse og service på små og store gassanlegg.

Vårt arbeidsområde har gjennom årene blitt hele landet da vår kompetansen er etterspurt. Å være kompromissløs i å tenke sikkerhet har gjennom årene blitt et merkevare for oss.
Det har resultert i oppdrag rundt i hele Norge.

Vi innehar gasskompetanse Faglig Leder Anleggstype I og II, Gassteknikker Anleggstype I og II

Gasspeiser

Vårt klima har det normale mørke og kalde dagene, hvor varme er essensielt for vår følelse av velvære og vitalitet. En gasspeis gir ett oppholdsrom ekstra krydder, trekker menneske mot seg og gir en rolig og avslappet atmosfære. Peisen, i hvilken som helst form, er midtpunktet og fokuspunktet som gir liv til interiøret.
Les mer om gasspeiser
Strålevarme

Effektiv og kostnadsbesparende oppvarming med bruk av gassfyrt strålevarme. I gjennomsnitt 30-50% reduksjon av energiforbruket, sammenlignet med elektrisk oppvarming av varmluft.
Last ned informasjonsbrosjyre (Strålevarmebrosjyre)

Kontakt oss for mer informasjon.
Gassvettreglene

Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.