Energi og miljø

Kildesortering og gjenvinning

I Nore VVS fokuserer vi på miljøet og hvordan vi kan bidra til en bedre verden for kommende generasjoner. Vi er derfor særdeles opptatt av å levere de mest miljøvennlige løsningene – som også er vennlige mot lommeboken ved å redusere kostnadene til våre kunder. I tillegg er vi et Miljøfyrtårn, og vi ble resertifisert som dette i slutten av 2013.

 

Kildesortering og gjenvinning

Ved å alltid kildesortere og sikre gjenvinning av alt som gjenvinnes kan jobber vi aktivt mot å forhindre at miljøgifter havner på avveie. Vi er derfor opptatt av kildesortering på følgende steder:

 

  • På kontoret
  • Innen serviceoppdrag
  • På alle prosjekter
  • I samhandling med våre samarbeidspartnere

Vi kildesorterer følgende avfallstyper:

  • Organisk avfall, papir, EE avfall, metaller, treverk, plast og farlig avfall

Miljøbedriften Nore VVS

Vi tilstreber å til enhver tid holde oss oppdatert på de nyeste og mest miljøvennlige utviklingene i bransjen, og å tilby disse til våre kunder. Da miljøvennlig og kostnadsbesparende i nesten alle tilfeller går hånd i hånd betyr dette at vi også har et sterkt fokus på å redusere utgiftene til våre kunder.
Ta kontakt i dag om du har spørsmål om vårt fokus på miljøet.

Miljøfyrtårn logo (1)