Sprinkleranlegg

Nore VVS kan hjelpe med alt fra prosjektering via levering og installering til vedlikehold av sprinkleranlegg for både små og store anlegg. Vi har lang erfaring med installasjon av sprinkleranlegg for små og store bygninger i Oslo og resten av Østlandet.

Vi kan installere både våtanlegg og tørranlegg

I Norge blir det kaldt på vinteren, noe som spesielt for kjølige lagerbygg kan medføre fare for at vannet i sprinkleranlegget fryser til og skader anlegget. I slike tilfeller anbefaler vi i blant tørranlegg for sprinklersystemet. I tørranlegg er ikke rørene fylt med vann før behovet for sprinkleranlegget oppstår, slik at frosne rør ikke vil utgjøre et problem.

Tørranlegg har litt lengre responstid, så dette blir ofte et kostnadsspørsmål. Sprinkleranlegg skal stoppe branntilløp så tidlig som mulig for å minimere skadeomfanget, så tørranlegg som kan ha noen sekunders lengre responstid er kun anbefalt dersom risiko for spredning av brann er lav.

Våtanlegg er sprinkleranlegg som til enhver tid har vanntrykk slik at responsen blir umiddelbar så fort sprinklerampullene utløses. Sprinklerampuller kan velges ut i fra behov, og kan utløses mellom 57 og 182 graders varme.

Vi kan forestå alle VVS-installasjoner

I tillegg til sprinkleranlegg kan vi også stå for montering av varmekilder, som strålevarme – til bygningsmasse, kjølerom, varmepumper og mye mer. Vi kan også hjelpe med utvendige VVS-anlegg.

Ta kontakt i dag om du har spørsmål om sprinkleranlegg eller ønsker vår bistand.