Kvalitet

Å holde hva vi lover. Er kvalitet for oss. Dette gjelder både for kunder og ansatte.

For å kunne leve opp til en slik kvalitetskultur brukes det betydelige ressurser på å forbedre styringsverktøy, systemer, kompetanseheving og holdninger.

Vi har ved systematisk forbedringsarbeid gjennom mange år forbedret våre arbeidsmetoder og fokus for å redusere avvik i alle våre arbeidsoperasjoner.

Vi har gjennom dette noe av landet beste og mest innovtive styringssystemer for oppfølging av vårt service og prosjektarbeid. Vi jobber kontinuerlig med å forbedere våre systemer og arbeidsmetoder.


Resertifisering i Miljøfyrtårn ordningen

Nore VVS AS ble 29/11.2013 resertifisert i miljøfyrtårn ordningen.
Resertifisering er ofte vanskeligere enn å serifisere seg. Det er nå man vurderes for det daglige miljøarbeidet. I alle år hatt fokus på miljø i vårt arbeid.
Resertifiseringen viser, vi følger de retningslinjer vi er påkrvd, har systemer og rutiner for vårt miljøarbeid.
Det er vi stolte av.
Ønsker du å lære mer om miljøfyrtårn ordningen.
les mer.