Bademiljø

Varme & Bad har etablert et samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) for å øke rekrutteringen til rørleggerfaget. Slik det er nå trenger Norge 500 nye og dyktige rørleggere hvert år. Men slik som dagens utdanningsstruktur er i øyeblikket er det dessverre mange som faller fra i løpet av utdanningsløpet. Varme & Bad ser det som viktig å medvirke til at rekrutteringen til rørleggerfaget øker. Derfor har Varme & Bad valgt å delta i NRL's initiativ.

NRL har sammen med Varme & Bad og andre aktører i bransjen etablert nettstedet Blirørlegger.no. Håpet er at dette er noe som vil gavne hele bransjen, inklusiv store kjeder som Varme & Bad. Derfor var det naturlig å inngå samarbeid med konkurrenter, med det felles formålet å bidra til at flere utdannes til dyktige rørleggere. Med dette nye initiativet er det håp om at rekrutteringen økes allerede fra neste år.

Varme & Bad er en landsdekkende kjede

I likhet med Bademiljø er Varme & Bad en landsdekkende kjede av lokale rørleggerbedrifter. Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter som utfører et bredt spekter av oppdrag for både privatpersoner og krevende bedriftskunder.

Varme & Bad håndterer alt fra konstruksjon av elegante baderom og miljøvennlige oppvarmingsløsninger, til rør i alle dimensjoner for store bedriftskunder. Installasjon, drifting og vedlikehold av rør-infrastruktur utføres etter de høyeste standardene på området.

Har du spørsmål vedrørende samarbeidet mellom Bademiljø, NRL og Varme & Bad er det bare å kontakte oss på enten mail eller telefon.