Freenergy

MISJON OG VISJON
Verdens ledere er enige om at vi har en stor utfordring med å omstille fra fossile brensler til fornybare miljø- og klimavennlige alternativ. Free Energy AS ble etablert i Norge 2009, og har de seneste årene arbeidet intensivt med å finne delløsninger på denne utfordringen, uten å gi avkall på god økonomi og beste komfort for sluttbrukeren.

logofree