Varmeanlegg - varme for mindre

Vi lover å finne varmeløsningen og det varmeanlegg som er best for deg.

Å velge riktig varmeanlegg er vanskelig, men ikke umulig. Det å velge varmepumpe, vannbåren varme eller andre oppvarmingsløsninger er komplisert. Det har de helt rett i. Men vi kan hjelpe deg. Med å velge. Med å installere. Med service og vedlikehold. Varme for mindre er vårt løfte om å finne den varmeløsningen som passer best hjemme hos deg.

Kontakt Nore VVS for mer informasjon om varmeanlegg i Oslo.


Du har mye igjen for å velge riktig varmeløsning:

  1. Du sparer mye penger
  2. Du gjør noe bra for miljøet
  3. Du øker verdien på boligen din
  4. Du får et mer komfortabelt innemiljø

Vi er toneangivende på området. Derfor kan du være trygg på at vi finner den varmeløsningen som passer best hjemme hos deg, enten du skal bygge nytt eller rehabilitere.

Vi kommer hjem til deg på en uforpliktende befaring. Deretter kan vi hjelpe deg med løsningsvalg, montering, innstillinger og justering.


Boligvarme

Det finnes massevis av gode og mindre gode løsninger for boligvarme enten du skal bygge nytt eller rehabilitere en eldre bolig.

Hvilken løsning som er den beste for din bolig avhenger blant annet av boligens konstruksjon, beliggenhet, grunn- og værforhold der du bor og ønsket investeringsnivå.

Vi hjelper deg med å vege riktig varmeløsning for din bolig

Med riktig løsning kan du spare betydelige beløp på oppvarming, samtidig som du får en mer komfortabel bolig og blir mer miljøvennlig.

Men: hvis du velger feil kan du faktisk oppleve å ikke spare noe som helst. Nore VVS gir deg oversikten over ulike energikilder og nye energieffektive oppvarmingsløsninger for å hjelpe deg med å velge. Alle varmeløsninger består av to hoveddeler:

  • Energikilde: Hvilken type energi benyttes, og hvordan kommer den frem til boligen din? Eksempel varmepumpe, solenergi, gass.
  • Varmeavgiver: Hvordan spres varmen i boligen din? Eksempel vannbåren gulvvarme, radiatorer.


Kommunale tilskuddsordninger

Noen kommuner har etablert egne tilskuddsordninger. Kommunale støtteordninger er enda gunstigere enn ENOVAs tilskuddsordning. Du bør derfor undersøke hvordan praksisen er i kommunen der du bor, før du kjøper varmepumpe. Men vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte både fra ENOVA og kommunen.

Oslo kommunene har egne støtteordninger:

Varmenormen

Denne bransjenormen er utviklet i samarbeid med 13 ulike fagmiljøer i VVS-bransjen. Plan- og bygningsloven stiller funksjons- og ytelseskrav til alle bygg og installasjoner. Varmenormen uttrykker og presiserer VVS-bransjens fortolkning av disse funksjons- og ytelseskravene. Normen vil forenkle det individuelle arbeidet samt bedre samarbeid og forståelse mellom rådgivere, leverandører og installatører. Dette vil igjen føre til økt trygghet for deg som nå vurderer å satse på vannbåren varme som oppvarmingsløsning i din bolig

Energikilde

Hvilken type energi benyttes, og hvordan kommer den frem til boligen din? Eksempel varmepumpe, solenergi, gass, fjernvarme, ved og pellets.

Få oversikt over mulighetene dine:
Luft/luft varmepumpe »
Luft/vann varmepumpe »
Væske/vann varmepumpe »
Solvarme »
Gass »
Fjernvarme »
Ved og pellets »

Varmeavgiver: Hvordan spres varmen i boligen din? Eksempel vannbåren gulvvarme, radiatorer.


Enova tilskuddsordning

Enovas tilskuddsordning er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Her kan du bl.a. søke om støtte til væske-vann varmepumpe, luft-vann varmepumpe og sentralt varmestyringssystem.

Støttesatser
Du kan få støtte for inntil 20 % av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp. Sats for tilskudd til varmepumper er inntil 10 000 kroner, og sats for tilskudd til sentralt styringssystem er inntil 4 000 kroner.

Mer informasjon om: