Energi og Miljø

Kildesortering og gjenvinning

Vi er opptatt av kildesortering på følgende steder:
  • På kontoret
  • Innen serviceoppdrag
  • På prosjekter
  • Samhandling med våre samarbeidspartnere.
  • Vi kildesorterer på følgende avfallstyper:
  • Organisk, papir, EE avfall, metaller, treverk, plast.
  • Farlig avfall
Ved å kildesorter riktig og levere mest mulig til gjennvinning er vi med på å forhindre at miljøgifter havner på avveie.
 
 

Miljøbedriften Nore VVS

  • Grønn punkt
  • Kildesortering
  • Miljøfyrtårn